25 september 2023

Uitslag enquête buslijn

15-9 Wij delen met u de resultaten van de enquête. In het overzicht ziet u een weergave van de antwoorden. Hieruit blijkt dat de uitslag bijna gelijk is. Een kleine helft van de mensen die de enquête invulde wil een aanpassing van de route. De ande...

Lees verder
Uitslag enquête buslijn
18 april 2023

Nieuwe leden gezocht!

Wil jij bijdragen aan de toekomst van ons mooie Warmenhuizen en omstreken met Krabbendam en Schoorldam? Heb jij zin om mee te denken met de toekomstplannen en het vitaal houden van Warmenhuizen en samen met de gemeente een brug vormen? Wij zijn op zo...

Lees verder
Nieuwe leden gezocht!
18 april 2023

Speerpunten 2023

Beste lezer, u bent van ons gewend dat wij in het Contact een update geven van de lopende zaken en speerpunten en dat wij elke 1emaandag van de maand een openbare vergadering houden. In januari hebben wij als Dorpsraad besloten om het over een iets a...

Lees verder
31 oktober 2022

Woonzorg groep Samen x Living Lab Uitnodiging dorpsbijeenkomst

Uitnodiging dorpsbijeenkomst – denkt u mee? Geachte heer, mevrouw, ‘Als we aan zorg denken dan denken we vaak aan ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg, maar de zorg is meer dan dat. Het is de vader die zijn dochter wiegt, de grootou...

Lees verder
7 juni 2022

Plan Landsheer

De Dorpsraad neemt zoals eerder gemeld samen met omwonenden, mogelijk toekomstige bewoners en gemeente deel aan het projectteam Remmerdel-Dergmeerweg waar de komende jaren samen meer dan 200 nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Plan Remmerdel is in...

Lees verder
22 april 2022

Living Lab – Woonzorg Groep Samen

Hoe wilt u oud worden in Warmenhuizen? Uitnodiging Living Lab Warmenhuizen Onze regio vergrijst in snel tempo. In 2030 zijn er 40% minder zorgverleners beschikbaar in onze regio. Hoe krijgen we het werk dan verricht? Dat vraagt iets van ons a...

Lees verder
24 februari 2022

RES informatie-avond

In het najaar gaan we in Warmenhuizen samen met de gemeente een informatie-avond organiseren over de RES. We doen dat onder andere samen met de Gemeente Schagen. ...

Lees verder
RES informatie-avond
21 oktober 2021

Lopende zaken

Waar zijn wij op dit moment mee bezig?! Onderzoek naar scheurvorming Stationsstraat veroorzaakt door trillingen bij zwaar verkeer is inmiddels uitgebreid naar de Veilingweg. Inrichting dorpsplein t.b.v. betere parkeervoorzieningen RES (Regionale Ener...

Lees verder
Lopende zaken
21 oktober 2021

Enquête woonbehoefte

In december en januari is er met groot enthousiasme gereageerd op de woonbehoefte-enquête. Voor uw reacties en daarmee informatie willen wij u enorm bedanken! Het totaal ontvangen reacties bedraagt: 804 stuks. Via de website/Facebook: 451 stuks. Pos...

Lees verder
Enquête woonbehoefte
Back-to-top