16 oktober 2023

Noordkop werkt samen om doorfietsroute te realiseren

Samen met de gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland werkt gemeente Schagen aan de realisatie van de doorfietsroute. De route loopt door: Den Burg, Den Helder, Anna Paulowna, Schagen, Alkmaar/ Heerhugowaard. Het doel is om de regio, nu en in de toekomst, bereikbaar te houden per fiets en om de veiligheid te verbeteren van zowel de fietsers als omwonenden.

 

Het doel van doorfietsroutes
Doorfietsroutes zijn aantrekkelijke en veilige fietsroutes die op elkaar aansluiten. “Dit verhoogt de veiligheid voor alle gebruikers van het fietspad en voor aanwonenden. Of je nou een lange of korte afstand fietst, een doorfietsroute helpt de fietser tijdens de reis. Naast veiligheid en aantrekkelijkheid, kijken we naar verbeteringen op het gebied van comfort, directheid en samenhang. Fietsers krijgen zoveel als mogelijk voorrang op het andere verkeer. Ze krijgen meer ruimte om andere fietsers in te halen en kunnen ze zich veilig en met plezier van A naar B verplaatsen”, zegt wethouder Hans Heddes.

Een fietsroute die past in de omgeving
Voor de doorfietsroute is in 2019 verkend welke fietsroutes er in de Noordkop zijn. Vervolgens is onderzocht welke mogelijke routes er zijn en met welke route de meeste fietsers profijt hebben. Er is toen bepaald waar de nieuwe doorfietsroute komt. De route volgt grotendeels bestaande fietspaden die mogelijk verbetert worden om aan de eisen van een doorfietsroute te voldoen. Ook zal onderzocht worden hoe nieuwe fietspaden bestaande fietspaden verbinden tot één doorfietsroute. Hierbij wordt rekening gehouden met gebiedsontwikkeling, leefomgeving, overige verkeersdeelnemers, bereikbaarheid, eigendomsgrenzen, natuur, kosten en kabels en leidingen. Om tot een doorfietsroute te komen die past in de omgeving en voldoet aan de eisen, is er samenwerking nodig. Dit gebeurt tussen de provincie, gemeenten, belangenorganisaties, (toekomstige) fietspadgebruikers en aanwonenden.

Meedenken
Inwoners kunnen meedenken en aangeven tegen welke problemen zij aanlopen op de route waar de nieuwe doorfietsroute langs loopt. Verder kunnen inwoners aangeven welke kansen zij zien voor het verbeteren van de inrichting. Meedenken kan via: https://samen.schagen.nl/nl-NL/projects/doorfietsroute-1.

De gemeente organiseert ook twee inloopavonden. Inwoners kunnen dan op grote kaarten aangeven welke aandachtspunten en kansen op verbetering zij zien en er kunnen vragen worden gesteld.

  • Woensdag 18 oktober – 19.00 tot 21.00 uur op het gemeentehuis in Schagen (Laan 19 – 1741EA Schagen).
  • Donderdag 19 oktober – 19.00 tot 21.00 uur in het Dorpshuis Warmenhuizen (Dorpsstraat 126 – 1749AJ Warmenhuizen).
Noordkop werkt samen om doorfietsroute te realiseren
Back-to-top