18 april 2023

Speerpunten 2023

Beste lezer,

u bent van ons gewend dat wij in het Contact een update geven van de lopende zaken en speerpunten en dat wij elke 1emaandag van de maand een openbare vergadering houden.

In januari hebben wij als Dorpsraad besloten om het over een iets andere boeg te gooien.

Ondanks de vele successen die wij afgelopen jaren geboekt hebben in overleg met gemeente en bewoners hebben wij gemerkt dat de uitdagingen waar wij allen voor staan steeds groter worden, denk daarbij bijvoorbeeld aan het vele (vracht)verkeer, wonen, energietransitie etc. Wij willen meer tijd kunnen investeren in de gekozen speerpunten. Doel is dat wij hierdoor nog betere resultaten boeken om het dorp Warmenhuizen en omstreken mooier te maken en de leefomgeving verder te verbeteren.

Hieronder een kort overzicht van de gekozen speerpunten:

  1. Dorpsplein realiseren bij Dorpshuis en verbeteren parkeren.(Marco/Peter)
  2. Dorpsstraat plan maken met alle betrokkenen om deze richting 2040 te upgraden.(Arco/Peter)
  3. Rotonde Warmenhuizerweg realiseren.(Matthe)
  4. Verbeteren fietspaden en wegen rondom en in Warmenhuizen zoals Veilingweg, Trambaan, (Bobbes en Matthe)
  5. Zwaar verkeer niet meer door straten die er niet geschikt voor zijn, zoals Stationsstraat(Bobbes) en Fabrieksstraat(Peter).
  6. Thema Living Lab oplossingen zoeken voor de toekomst voor verzorging toename dementie.(Arco/Marco)
  7. Provincie uitnodigen voor oplossingen verkeer en wonen(Marco).
  8. RES 2.0 naar definitief juli 2023 hoe verder samenwerking naar realisatie(Arco).
  9. Wonen Plan Landsheer realisatie en plan Dergmeerweg.(Matthe/Peter)
  10. Wonen tijdelijke huisvesting vluchtelingen uit Oekraïne in tussengebied Plan Noorderlicht en dit omzetten naar een volledige woonwijk richting 2030(Arco/Marco/Peter en Dorpsraad Tuitjenhorn).

Meer hierover kunt u vernemen op een van onze openbare vergaderingen of op onze website.

Back-to-top