25 september 2023

Uitslag enquête buslijn

15-9 Wij delen met u de resultaten van de enquête. In het overzicht ziet u een weergave van de antwoorden. Hieruit blijkt dat de uitslag bijna gelijk is. Een kleine helft van de mensen die de enquête invulde wil een aanpassing van de route. De andere helft wil de bestaande route zo houden. Ook ziet u dat een deel aangeeft hinder te ondervinden van de bestaande route. Een deel geeft aan last te hebben van trillingen. Dit zou leiden tot schade aan (monumentale) panden. Dit nemen wij serieus. Om dit verder te onderzoeken vinden er trillingsmetingen plaats. Hierbij kijken we of er een relatie is tussen de bus en de overlast.

We bespreken de resultaten van de enquête en trillingsmeting met Connexxion. Hierna kunnen we pas besluiten wat we met de busroute doen. We verwachten eind dit jaar te communiceren wat de definitieve keuze is.

In de tussentijd nemen we een aantal maatregelen op de bestaande route:

  • Waar nodig knappen we de bestrating op.
  • We vragen aandacht aan de chauffeurs voor de maximale snelheid.
  • Zo nu en dan plaatsen we verkeerssmiley’s.
  • We hebben de politie gevraagd te handhaven.
  • We maken het vrachtverkeer bewust van de zuidelijke ontsluitingswegen.

Conclusie: we kunnen nu nog geen keuze maken over de busroute. Aan het eind van dit jaar verwachten we hier een definitieve keuze in te maken.

Meer lezen: https://samen.schagen.nl/nl-NL/projects/lijn-157-warmenhuizen

(bron: samen.schagen.nl)

 

Uitslag enquête buslijn
Back-to-top