Waarom

Dorpsraad Warmenhuizen

Dorpsraad Warmenhuizen is geen verlengstuk van het gemeentebestuur van Schagen, maar vormt een brug naar het gemeentebestuur voor de dorpsbewoners uit Warmenhuizen, Schoorldam en Krabbendam en omgeving.

Wij zijn altijd opzoek naar nieuwe leden!

Enquête woonbehoefte Warmenhuizen e.o.

Uit onze vorige woonenquête is gebleken dat de behoefte aan woningen voor de komende 10 jaar groter is dan het aantal woningen dat opgeleverd gaat worden in de nieuwbouw- plannen Landsheer en Dergmeerweg. Graag zouden we met uw hulp, net als twee jaar geleden, willen komen tot een goede onderbouwing van de woonbehoefte. Kernvragen hierbij zijn hoeveel- en welk type woningen zijn er precies nodig in de komende jaren? Op die vragen willen we in de komende periode op basis van actuele informatie een goed onderbouwd antwoord kunnen geven richting de provincie en de gemeente Schagen.

Waarom

Dorpsraad Warmenhuizen

Dorpsraad Warmenhuizen is geen verlengstuk van het gemeentebestuur van Schagen, maar vormt een brug naar het gemeentebestuur voor de dorpsbewoners uit Warmenhuizen, Schoorldam en Krabbendam en omgeving.

Rond de vergadertafel in ons Dorpshuis kunnen dorpsbewoners, raadsleden, wethouders en andere belanghebbenden elkaar leren kennen. Zo ontstaan er kortere lijnen en heldere afspraken. Dat brengt de stad Schagen een stuk dichterbij. Dorpsraad Warmenhuizen is een stichting, die samen met de gemeente Schagen bouwt aan een dorp waar mensen graag willen wonen en werken.

Zie je het belang van ons werk? Wil je meedenken? Schuif dan eens aan bij onze Dorpsraad-vergaderingen. Om de twee maanden komen wij op de eerste maandag van de maand bij elkaar. De vergaderingen zijn openbaar, check onze agenda voor de datum. We zien je graag komen!

Speerpunten

Woonbehoefte

Wij willen werkgelegenheid in Warmenhuizen en omgeving behouden. Daarnaast willen wij winkels, scholen, verenigingen en alle sociale voorzieningen behouden. Mensen, vooral jongeren, moeten zich hier kunnen vestigen.

Communicatie

wij willen de dorpsbewoners goed op de hoogte kunnen houden over veranderingen binnen de dorpskernen. Daarom zullen wij belangrijk nieuws niet alleen via de website Warmenhuizen verspreiden, maar ook via nieuwsmedia als Contact, Schagen op Zondag en andere gemeente– of streekbladen.

 

Veiligheid voor kwetsbare weggebruikers

Wij gaan letten op verkeerssituaties en parkeerplekken die onveilig zijn, of niet voldoen aan de gestelde eisen.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid met name in het dorp terugbrengen snelheid en veilig oversteken voor de langzame weggebruiker.

Herinrichting/opknappen Dorpsstraat m.b.t. parkeren

Wij zijn actief om samen met de gemeente, bewoners en winkeliers een goed verkeersplan te realiseren in Warmenhuizen met als speerpunten de herinrichting van de Dorpsstraat met goede parkeervoorzieningen en daarmee een fraaier dorpsplein voor het Dorpshuis.

Herinrichting
Dorpsplein bij het Dorpshuis met betere parkeervoorzieningen

Herinrichting Dorpsplein bij Dorpshuis in combinatie met verbeteren parkeervoorzieningen

Verdere Speerpunten

Verdere Speerpunten

De Regionale Energie Strategie ( kortweg de RES)

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes.

Loopt dit proces vlekkeloos? Absoluut niet. Maar wij zijn als Dorpsraad Warmenhuizen al jaren in goed overleg met de Gemeente Schagen om dit proces wel te stroomlijnen en vooral om ook aandacht te vragen voor de RES.

En juist nu moeten er in onze regio keuzes worden gemaakt. We weten inmiddels vrij goed wat we NIET willen.
Binnenkort willen we samen gaan onderzoeken, binnen het kader wat we niet willen, wat we wel kunnen doen.

Living Lab Warmenhuizen Nieuwsbrief

Toneelvereniging neemt Warmenhuizen mee naar de toekomst!

In 2030 zijn er 40% minder zorgverleners in de Kop van Noord-Holland en meer dan een verdubbeling van het aantal ouderen. Het staat vast dat de zorg voor ouderen zal veranderen. Dat vraagt iets van ons allemaal: hoe we de zorg organiseren én wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Op 10 september stonden we samen met toneelvereniging Spot 70 en de Dorpsraad Warmenhuizen met veel enthousiasme op het Theresiaplein om aandacht te vragen voor de zorg van morgen. Er was veel begrip, herkenning en ook verwondering over het vraagstuk. Meer en meer mensen realiseren zich dat de zorg zoals deze nu geboden wordt niet houdbaar is. Als samenleving hebben we geen andere keus dan met elkaar in actie komen. En dat hebben we gedaan op 15 september met een grote groep Warmentuuters in het Dorpshuis van Warmenhuizen.

Voor de gehele nieuwsbrief kunt u gebruik maken van de onderstaande link.

https://woonzorggroepsamen.docufiller.nl/mailing/online/bWFpbGlkMjYwNTk%3D/09c40695e5cb81253f66636214e126ab/aW5mb0Bkb3Jwc3JhYWQtd2FybWVuaHVpemVuLm5s

Dorpsraad

Agenda

Wij vergaderen in principe om de twee maanden en dan de 1e maandag van de maand om 19.30 uur in het Dorpshuis te Warmenhuizen. De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom!

Dorpsraad Warmenhuizen Agenda

Vergaderingen 2023 19:30 - 21:30

  • 5 Juni
  • 4 September
  • 6 November
  • Men dient zich van tevoren aan te melden via de mail of telefoon. info@dorpsraad-warmenhuizen.nl

Bestuur

Peter Nannes

Voorzitter

Marco van Rossum

Vice voorzitter

Arco Kleimeer

Penningmeester en secretaris

Bobbes de Ruyter

Lid

Matthe Mosch

Lid

Back-to-top