7 juni 2022

Plan Landsheer

De Dorpsraad neemt zoals eerder gemeld samen met omwonenden, mogelijk toekomstige bewoners en gemeente deel aan het projectteam Remmerdel-Dergmeerweg waar de komende jaren samen meer dan 200 nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Plan Remmerdel is inmiddels omgedoopt naar Plan Landsheer.

De ontwikkeling/uitwerking van plan Landsheer( is in handen van Zeeman Vastgoed die 135 woningen ontwikkelt met veel starterswoningen en middendure woningen in de huur- en koopsector, de overige 18 zijn vrije kavels die via de gemeente in de verkoop gaan. De verkoop van de eerste woningen gaat in mei van start.

De planning is nu om in het najaar van 2022 te starten met de bouw van de starterswoningen en deze in Q4 op te leveren. De 1ebewoners wonen er voor de kerst en dat is een mooi resultaat. De overige woningen zullen in 2023 gebouwd worden.

Voor plan Dergmeerweg wordt de komend maanden het stedebouwkundige plan verder uitgewerkt richting aanvraag bestemmingsplan. De planning is om na plan Remmerdel deze woningen in 2024-2025 te realiseren.

Voor de verdere toekomst zijn wij met de gemeente Schagen in overleg om de komende 10 jaar een groter quotum aan woningen te realiseren. Een eerste start is al gemaakt met de plannen voor gewenste realisatie van 150 woningen voor vluchtelingen uit Oekraïne in het tussengebied aan de Harenkarspelweg. Voor de verdere invulling zullen wij gebruik maken van de resultaten uit de onlangs gehouden woonenquete. De resultaten hiervan kunt u binnenkort lezen op onze website.

Back-to-top