Waarom

Dorpsraad Warmenhuizen

Dorpsraad Warmenhuizen is geen verlengstuk van het gemeentebestuur van Schagen, maar vormt een brug naar het gemeentebestuur voor de dorpsbewoners uit Warmenhuizen, Schoorldam en Krabbendam en omgeving.

Enquête woonbehoefte Warmenhuizen e.o.

Uit onze vorige woonenquête is gebleken dat de behoefte aan woningen voor de komende 10 jaar groter is dan het aantal woningen dat opgeleverd gaat worden in de nieuwbouw- plannen Landsheer en Dergmeerweg. Graag zouden we met uw hulp, net als twee jaar geleden, willen komen tot een goede onderbouwing van de woonbehoefte. Kernvragen hierbij zijn hoeveel- en welk type woningen zijn er precies nodig in de komende jaren? Op die vragen willen we in de komende periode op basis van actuele informatie een goed onderbouwd antwoord kunnen geven richting de provincie en de gemeente Schagen.

Waarom

Dorpsraad Warmenhuizen

Dorpsraad Warmenhuizen is geen verlengstuk van het gemeentebestuur van Schagen, maar vormt een brug naar het gemeentebestuur voor de dorpsbewoners uit Warmenhuizen, Schoorldam en Krabbendam en omgeving.

Rond de vergadertafel in ons Dorpshuis kunnen dorpsbewoners, raadsleden, wethouders en andere belanghebbenden elkaar leren kennen. Zo ontstaan er kortere lijnen en heldere afspraken. Dat brengt de stad Schagen een stuk dichterbij. Dorpsraad Warmenhuizen is een stichting, die samen met de gemeente Schagen bouwt aan een dorp waar mensen graag willen wonen en werken.

Zie je het belang van ons werk? Wil je meedenken? Schuif dan eens aan bij onze Dorpsraad-vergaderingen. Elke eerste maandag van de maand komen we bij elkaar. De vergaderingen zijn openbaar. We zien je graag komen!

Onze drie

Speerpunten

Woonbehoefte

Wij willen werkgelegenheid in Warmenhuizen en omgeving behouden. Daarnaast willen wij winkels, scholen, verenigingen en alle sociale voorzieningen behouden. Mensen, vooral jongeren, moeten zich hier kunnen vestigen. Het is lastig om burgers hiervoor te mobiliseren. Maar we zullen er hard aan werken.

Communicatie

wij willen de dorpsbewoners goed op de hoogte kunnen houden over veranderingen binnen de dorpskernen. Daarom zullen wij belangrijk nieuws niet alleen via de website Warmenhuizen verspreiden, maar ook via nieuwsmedia als Contact, Schagen op Zondag en andere gemeente– of streekbladen.

Veiligheid voor kwetsbare weggebruikers

Wij gaan letten op verkeerssituaties en parkeerplekken die onveilig zijn, of niet voldoen aan de gestelde eisen.

Verkeersveiligheid

 

Herinrichting/opknappen Dorpsstraat m.b.t. parkeren

 

Herinrichting  Dorpsplein bij het Dorpshuis met betere parkeervoorzieningen

 

RES(regionale energiestrategie)

Dorpsraad

Agenda

Wij vergaderen in principe de 1e maandag van de maand om 19.30 uur in het Dorpshuis te Warmenhuizen. De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom!

Dorpsraad Warmenhuizen Agenda

Vergaderingen 2022 19:30 - 21:30

  • 2 mei
  • 18 Mei 19:45 - 21:45 bijeenkomst Living Lab
  • 13 juni (6 juni vervalt ivm pinkster)
  • 4 juli
  • Augustus geen vergadering ivm vakanties
  • e.e.a. afhankelijk van beperkingen die de overheid ons oplegt dient men zich van tevoren aan te melden via de mail of telefoon.

Bestuur

Peter Nannes

Voorzitter

Marco van Rossum

Vice voorzitter

Arco Kleimeer

Penningmeester en secretaris

Bobbes de Ruyter

Lid

Matthe Mosch

Lid
Back-to-top