21 oktober 2021

Enquête woonbehoefte

In december en januari is er met groot enthousiasme gereageerd op de woonbehoefte-enquête. Voor uw reacties en daarmee informatie willen wij u enorm bedanken!

Het totaal ontvangen reacties bedraagt: 804 stuks. Via de website/Facebook: 451 stuks. Postbus Albert Heijn: 353 stuks (totaal zijn er circa 2.620 brieven bezorgd. Dit betekent dus +/-20% respons!!) Hierdoor is een eerste en waardevol beeld ontstaan van de woonbehoefte voor de komende jaren in Warmenhuizen e.o.  In de overzichten hieronder kunt u de uitkomsten zien. Wat zijn de volgende stappen?

In de komende periode zullen we de woonbehoefte verder verscherpen. Dit doen we door een vergelijkbare enquête uit te voeren binnen het bedrijfsleven van Warmenhuizen.  Met uitkomsten van beide enquêtes kunnen we met een gerichte onderbouwing van de woonbehoefte verder in gesprek met gemeente en provincie.

Namens de Dorpsraad Warmenhuizen

Enquête woonbehoefte
Back-to-top