11 september 2022

Voorlichtingsbijeenkomst Schagen

 VEILIG WONEN & WERKEN IN HET BUITENGEBIED 

Dat willen we in de gemeente Schagen. In het gehele land is echter sprake van toenemende criminaliteit in de buitengebieden. Ook bij ons. Daarom zijn we – in samenwerking met Meld Misdaad Anoniem, het LTO en het CCV – gestart met het programma Veilig Buitengebied. Zo willen we gezamenlijk criminaliteit aanpakken en een veilige leef-en werkomgeving creëren voor iedereen. En dat willen we samen met u doen!

Kom naar de voorlichtingsbijeenkomst over drugsproductie in het buitengebied en leer de signalen én de geur van drugs herkennen. Deelname is gratis. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje met onder meer de burgemeester, de wijkagent en het CCV in gesprek te gaan. 

Maandag 3 oktober 2022

19.30 – 21.30 uur 

Dorpshuis Waarland 

Kerkstraat 63, Waarland 

Deze avond bijwonen? Meld je aan op www.nhdrugsalert.nl/events

Back-to-top